Bilsport & MC motorcykelförsäkring

Bilsport MCBilsport & MC erbjuder i samarbete med Moderna en året runt försäkring. Bilsport & MC är ett nischat varumärke för specialförsäkring för bilar och motorcyklar. De riktar sig särskilt till fordonsentusiaster. Moderna är ett mindre försäkringsbolag som agerar som alternativ till storbolagen. Tillsammans erbjuder de särskilda paket med många förmåner.

Teckna Bilsport & MC motorcykelförsäkring

Vad skiljer denna försäkring från övriga motorcykelförsäkringar?

Dessa riktar in sig på dig som har särskilt behov av motorcykelförsäkring. Har du flera motorcyklar får du rabatt för varje fordon du försäkrar. Är du medlem i Sveriges motorcyklister? Då får du ytterligare rabatt. Har du även köpt din motorcykel hos någon av deras samarbetspartners får du rabatt. Utöver detta har de några unika punkter som vi nämner här nedan.

 • Blir din motorcykel stulen behöver du inte vänta de 30 dagar som de flesta andra försäkringar kräver. Det räcker med att du väntar 14 dagar.
 • Vid utomlandsvistelse är du försäkrad i hela 6 månader.
 • Ingen självrisk utgår vid kollision med vilt.
 • Du ersätts med hela värdet av din motorcykel i upp till 24 månader.

Halvförsäkring

Bilsport & Mcs halvförsäkring i samband med Moderna ger dig ett brett skydd.

 • Går glas, så som kåpglas, vindruta eller vindavvisare sönder ersätts du för montering och nytt glas. Ofta inträffar dessa skador vid stenskott.
 • Om din motorcykel är serietillverkad, under 6 år gammal och inte gått längre än 60 000 km ersätts du om det uppstår en skada på maskin- eller motordelar. Exempel på detta är fel som påverkar motorcykelns maskinella funktion: skador på broms- eller styrinrättningen eller motorn. Service ska däremot ha skett regelbundet och fackmannamässigt.
 • Vid stöld av motorcykeln eller tillhörande utrustning får du ersättning. Det kräver däremot att du gör en polisanmälan och väntar 14 dagar för att se om egendomen återkommer. Motorcykeln måste även ha varit låst med med godkända lås.
 • Går motorcykeln sönder så du inte kan resa vidare har du och dina medresenärer rätt till hyrbil och bärgning av motorcykeln. Detta omfattar även bensinbrist.
 • Vid tvist på grund av köp eller försäljning av motorcykeln, reparation på verkstad eller trafikolycka har du rätt till ersättning för juridiskt ombud. Hamnar du i domstol och blir skyldig att betala skadestånd ersätts du för detta. Om det gäller småmål, där beloppen är obetydliga, utgår ingen ersättning.
 • Vid brand, efter åsknedslag, explosion eller annan yttre händelse får du ersättning. Detta gäller även brand på grund av kortslutning i elsystemet.

Helförsäkring

Ett mer omfattande skydd erbjuds via helförsäkringen. Då har du även rätt till ersättning för vagnskada. Sådant motsvarar skador på den egna motorcykeln till följd av olyckshändelse, skadegörelse eller krock.

 • Vagnskada anses föreligga då själva motorcykeln skadats av en olyckshändelse, trafikolycka eller utomståendes skadegörelse. Med helförsäkring är du då skyddad från många händelser som inte omfattas av halvförsäkringen. Generella undantag är skador på grund av fukt, rost eller köld.

Tilläggsförsäkringar

För såväl hel- som halvförsäkring kan du köpa tilläggspaketet plus. Du har då utökad rätt till hyrbil och ersättning vid olycksfall och stulna tillbehör. Du får även högre ersättning vid sjukhusvistelse.

Vad händer om man inte är överens med Bilsport & MC och Moderna?

Då får man vända sig till Moderna. Deras försäkringsnämnd kan ompröva försäkringsbeslutet och kontrollera att ärendet har hanteras riktigt. Är man fortfarande inte nöjd går det i vissa fall att kontakta Trafikskadenämnden, Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor samt Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Utöver det går det att vända sig till allmän domstol för att på egen bekostnad få saken prövad.

Teckna Bilsport & MC motorcykelförsäkring