Dina motorcykelförsäkring

Dina motorcykelförsäkringDina Försäkringar, eller Dina, utger sig för att vara en uppstickare och alternativ till storbolagen. De tillhandahåller person-, bil-, husbil-, husvagns- och hemförsäkringar. Utöver det erbjuder de såklart motorcykelförsäkringar. Premien sätts utifrån dina individuella omständigheter och bedöms enligt flera saker så som din ålder, motorcykelns vikt och egenskaper samt din hemvist. Har motorcykeln ABS-bromsar utgår en rabatt. Är motorcykeln utrustad med antislirfunktion utgår ytterligare rabatt.

Teckna Dina motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger ett omfattande skydd mot oförutsedda händelser. Här nedan nämns några av de mest väsentliga saker som omfattas av en halvförsäkring från Dina.

  • Ersättning för brand utgår om motorcykeln drabbas av anlagd brand, brand till följd av explosion eller åsknedslag samt brand i omgivningen.
  • Går ett ett glas på motorcykeln sönder ersätts kostnaden för nytt glas och montering av Dina. Detta gäller vanligtvis eventuell glaskåpa.
  • Uppstår skada på annans egendom på grund av att din motorcykel, exempelvis, välter ersätter Dina den skada som uppkommer.
  • Drabbas motorcykeln av stöld eller skadegörelse ersätter Dina detta. Ersättningen gäller även om din motorcykel skadas under ett stöldförsök. För att det ska gälla måste motorcykeln vara låst eller förvaras i ett låst garage.
  • Är motorcykeln yngre än sex år ersätts skador på maskin- och elektronikdelar. Detta kan gälla skador på motor eller tändningssystem.

Helförsäkring

Behövs ytterligare försäkring är helförsäkring alternativet för dig. Det ger ett mycket mer omfattande skydd som säkerställer att du får ersättning för samtliga skador som kan drabba din motorcykel. Premien kan skilja sig mellan försäkringstyperna. Den främsta skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring är att helförsäkringen tillför rätten till ersättning vid vagnskada.

  • Vagnskada innebär en yttre skada på motorcykel till följd av skadegörelse, olyckshändelse eller trafikolycka. Sker kortslutning i motorcykelns elsystem kan du ha rätt till ersättning. Samma sak gäller om din motorcykel skadas då den välter eller om något välter på din motorcykel. Med helförsäkring ersätts många av de händelser som inte omfattas av halvförsäkringen. Vad som inte ersätts är skada på grund av rost, fukt eller köld.

Kompletterande försäkringar

Om du ställer av din motorcykel under vinterhalvåret finns möjligheten att teckna försäkring med avställningsskydd. Då betalar du en avsevärt mycket lägre premie för den period motorcykeln inte används.

Allmänna begränsningar och anmärkningar

För att försäkringen ska gälla din motorcykel måste motorcykeln förvaras i ett låst utrymme eller själv vara låst. Låste måste även vara ett godkänd säkerhetslås. Har din motorcykel säkerhetssystem så som ABS eller antislir har du oavsett vilken försäkring du väljer rätt till rabatt.

Vad händer om man inte är överens med Dina?

Om du inte kommer överens och Dina kan du vända dig till Dina Försäkringars Försäkringsnämnd som omprövar beslutet och kontrollerar att allting har gått rätt till. Har du drabbats av personskada finns möjligheten att vända dig till Trafikskadenämnden. Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor säkerställer även att ditt ärende har hanterats rättssäkert. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan även oberoende prova frågan. Utöver det går det att vända sig till allmän domstol för att på eget bekostnad få saken avgjord.

Teckna Dina motorcykelförsäkring