Folksam motorcykelförsäkring

Folksam motorcykelförsäkringFolksam är ett klassiskt svenskt försäkringsbolag och har sedan 1908 tillhandahållit försäkringar. De är i dagsläget ett av de mest folkkära försäkringsbolagen i Sverige. I deras utbud finner man försäkringar för personer, husbilar, personbilar, hem och så klart motorcyklar. Deras prissättning är i stor utsträckning individuell och utgår ifrån motorcykelns vikt, försäkringstagarens ålder och försäkringstagarens hemvist. Deras upplägg tar även i åtanke motorcykelns egenskaper och kan innebära rabatt om den är utrustad med säkerhetssystem eller ABS-bromsar. Tecknar man försäkring hos Folksam kan man välja mellan halv- och helförsäkring. Utöver det måste man även fundera på vilket av deras säsongspaket som passar. Här är de stora dragen i de båda typerna av motorcykelförsäkring.

Teckna Folksam motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

För ett brett skydd mot många olika händelser finns halvförsäkring. Denna är trots sin omfattning mer begränsad än helförsäkringen. Här är de viktigaste händelserna som en halvförsäkring från Folksam omfattar.

  • Om du är ägare av en tung motorcykel som högst är 3 år gammal och som inte gått mer än 50 000 kilometer ersätter Folksam skador på maskin- eller motordelar. Då sådana skador kan medföra väldigt omfattande kostnader är det en viktig del av försäkringen för nyare motorcyklar. Typiska skador som inräknas är skador på koppling, bromssystem, tändning, eller motor eller brand på grund av kortslutning. Har motorcykeln inte servats regelbundet är det inte säkert att något ersättning utgår.
  • Om motorcykeln drabbas av en brand i omgivningen ersätter Folksam skadorna som uppstår.
  • Blir motorcykeln stulen och inte har återkommit inom en månad får du ersättning från Folksam för samma belopp som motorcykeln är värd. Är motorcykeln ny utgår vanligtvis en likadan. Uppstår skador i samband med stölden ingår dessa i ersättningen. För att detta ska gälla måste motorcykeln vara låst med två godkända lås.
  • Skadas något glas till följd av stenskott eller skadegörelse har försäkringstagaren rätt att få kostnaderna för såväl glaset som monteringen ersatta.
  • Motorcykelns ägare eller förare kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister. Detta gäller tvister som uppstår vid, exempelvis, trafikskada, försäljning, felaktigt utförd reparation på serviceverkstad eller köp.
  • Drabbas motorcykeln av driftstopp med följd att den inte går att köra har du rätt att få den bogserad till närmaste verkstad. Det gäller även om du drabbas av någon sjukdom som innebär att du inte längre kan köra motorcykeln. Detta gäller inte om motorcykeln inte går att köra på grund av att bensinen tagit slut.

Folksams säsongspaket

Utöver hel- och halvförsäkringar kan man vilja några av Folksams särskilda försäkringspaket: bas och året runt. Bas passar dig som ställer av motorcykeln inför vintersäsongen. Då får du periodvis längre premie. Året runt är för dig som trotsar väder och vind eller växelvis bor i varmare klimat.

Helförsäkring

Behövs ytterligare skydd finns helförsäkring. Detta ger ett mycket mer omfattande skydd än bara en halvförsäkring. Främst i form av ytterligare vagnskadeförsäkring.

  • Drabbas motorcykeln av vagnskada utgår ersättning. Detta gäller skador på motorcykeln till följd av att den välter, krockar, drabbas av skadegörelse eller går sönder på grund av att något i omgivningen ramlar på den. Då har du rätt till hjälp i situationer som inte är direkt kopplade till skada som annan orsakat. I detta undantas skador på grund av att motorcykeln har misskötts eller drabbats av rost, fukt eller köld. Folksam kräver även att motorcykeln har däck som är kördugliga.
Teckna Folksam motorcykelförsäkring