Gjensidige motorcykelförsäkring

Gjensidige motorcykelförsäkringGjensidige är ett norskt försäkringsbolag och ett av nordens största bolag för egendomsförsäkringar.   Trots att det i sin nuvarande form grundandes 2003 har det anor från 1689 vilket gör det till ett av världens äldsta försäkringsbolag. De specialiserar på försäkring av egendom som hus, bilar och motorcyklar. Deras premie sätts individuellt och baseras på såväl din ålder som din motorcykels ålder och var den förvaras.

Den som tecknar motorcykelförsäkring hos Gjensidige har att ta ställning till om den vill ha halvförsäkring eller helförsäkring. Här tar vi upp de mest avgörande punkterna.

Teckna Gjensidige motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkringen ger ett brett skydd mot många händelser. Dessa är de mest väsentliga saker som en halvförsäkring från Gjensidige täcker.

  • Om din motorcykel av någon anledning skulle bli stulen för du ersättning från Gjensidige. Det täcker även skador som uppstår i samband med stölden. För att denna del av försäkringen ska gälla finns däremot särskilda krav. Motorcykeln måste vara låst med ett godkänt stöldskyddslås, och den får inte förvaras på sådant sätt att det uppmuntrar eller underlättar stöld.
  • Blir utrustning stulen ersätter Gjensidige den. För att försäkringen ska gälla krävs det att den stulna utrustningen hör till motorcykelns normala utrustning. Har du specialmonterad utrustning ersätts den inte. För viss utrustning krävs att den hanteras med hög aktsamhet.
  • Uppstår en brand på grund av kortslutning i motorcykelns elsystem eller på grund av omgivningen blivit eldhärjad så ersätts detta.
  • Har motorcykeln glas som skadas kommer Gjensidige att stå för nytt glas och montering. Det gäller även om motorcykeln har plexiglas. Typfallet för sådan skada är vid stenskott.
  • Om du har en motorcykel som inte är äldre än sex år och inte har körts längre än 5000 mil ingår det i halvförsäkringen ett skydd mot maskinskada. Uppstår ett skada eller fel på motorcykelns maskindelar så står Gjensidige för ny motorcykel eller reparation.
  • Om du som ägare av motorcykeln hamnar i tvist i tingsrätten har du rätt till ersättning för juridiskt ombud. Ombudskostnaderna ersätts upp till 150 000 kronor. Denna rätt gäller även om du står åtalad för vissa typer av brott.
  • Drabbas du av psykisk ohälsa till följd av en skada som har att göra med din motorcykel har du rätt till terapi. Denna utförs av legitimerad psykolog. Kravet är att terapi gäller kristerapi eller psykologkonsultation. Skadan måste även ha anmälts inom ett år från skadetillfället. Som högst ersätts 10 behandlingstillfällen.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Om du vid krock skadar dig själv eller motorcykeln så ersätter Gjensidige såväl dina som motorcykelns skador.
  • Kör du i diket med följden att skador uppstår så ersätts dessa.
  • Om du tappar motorcykeln så att skada uppstår utgår ersättning.

Vad händer om man inte är överens med Gjensidige?

Om du inte kommer överens med Gjensidige kan du vända dig till dem för en omprövning av beslutet. Hjälper inte det kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller Trafikskadenämnden. Som sista utväg går det att vända sig till allmän domstol. Är du försäkrad hos Gjensidige gäller deras rättsskydd även i tvist med dem.

Teckna Gjensidige motorcykelförsäkring