Halvförsäkring till motorcykel

Efter att ha valt att investera i en motorcykel kommer man snabbt till punkten då man börjar överväga ytterligare försäkring. Den väldigt begränsade trafikförsäkringen täcker sällan olyckshändelser som man själv har orsakat och därför är det viktigt att utöka motorcykelförsäkringen. Bestämmer man sig för detta måste man ta ställning till ett av två försäkringsalternativ: hel- eller halvförsäkring. Sedan måste man även ta ställning till de individuella försäkringsbolagens erbjudanden, men detta återkommer vi till. Nu ska vi först nämnda några av de primära skillnaderna mellan de två övergripande typerna av försäkring.

  • En halvförsäkring ger ett grundläggande skydd. Man ersätts för de händelser som andra orsakar och som skadar den egna motorcykel. Detta innebär att man inte får ersättning för skador som man själv har orsakat. Det som omfattas är däremot skador på grund av naturhändelser som oförutsedd brand. Ersätts gör även skador och följdskador som sprucket glas eller stöld av motorcykeln.
  • En helförsäkring utökar däremot skyddet. Då täcks utöver alla händelser som faller inom halvförsäkringen även skador som drabbar den egna motorcykeln. Oavsett om du själv har varit inblandad i att orsaka dem. Händelser som i en halvförsäkring skulle vara ditt eget ansvar täcks av helförsäkringen.

När bör man välja halvförsäkring?

Först är av vikt att undersöka utbudet av försäkringar. Vissa bolag har särskilt förmånliga premier och tilläggsförsäkringar som kan vara relevanta för just dig och dina omständigheter. Vad som avgör är däremot villkoren. Därför lönar det sig att inte stirra sig blind på priset. Är man ouppmärksam riskerar man att teckna en försäkring som inte ens gäller för de omständigheter som man önskar. Har man däremot en äldre eller billigare motorcykel eller en motorcykel som man själv kan underhålla helt och hållet kan det löna sig att överväga halvförsäkring. Dessa punkter kan hjälpa till i bedömningen om vilken försäkring man bör teckna.

  • Som fördelar bör man främst komma ihåg att halvförsäkringen kan ge en avsevärt mycket lägre premie som årsvis sparar dig pengar. Självrisken för att få försäkringspengar utbetalda kan även vara lägre för denna försäkringstyp.
  • Uppenbara nackdelar är att halvförsäkringen täcker färre omständigheter. Det är inte säkert att du får ersättning för de skador som kan drabba din motorcykel. Skadas din motorcykel på grund av elfel finns, exempelvis, ingen hjälp att få om du inte har tecknat en helförsäkring.

Upplever man att motorcykeln inte ska vara till nytta ett helt liv eller att man lika gärna själv kan bekosta eventuella reparationer så är halvförsäkring tillräckligt. Värt att komma ihåg är att man, vad man än beslutar sig för, noggrant måste överväga för och nackdelar. Utbudet hos de olika försäkringsbolagen måste även granskas. Det finns pengar att spara på att välja rätt försäkringsbolag. Lika så erbjuder vissa försäkringsbolag tilläggsförsäkringar som kan vara av nytta. Försäkringar är till för att täcka framtida händelser. Därför måste man som försäkringstagare noggrant fundera vilka omständigheter som kan tänkas komma. Kanske känns det inte aktuellt att man i dagsläget råkar tappa sin motorcykel men vem vet vad som händer imorgon?