Helförsäkring till motorcykel

För det mest fullständiga skyddet bör du minst överväga en helförsäkring för din motorcykel. Den gör att många av de skador som kan uppstå på din motorcykel inte behöver finansieras ur egen ficka. Många skaffar endast halvförsäkring. Därför kan det vara på sin plats att först säga något om vad som skiljer hel- och halvförsäkring åt. För att göra skillnaderna för dessa motorcykelförsäkringar tydliga kommer vi att här nedan nämna några väsentliga olikheter.

  • För ett grundläggande skydd räcker halvförsäkring. Då ersätts du för händelser som andra orsakat och som skadar din motorcykel. Vanligtvis exkluderar detta skador som du själv orsakat. Vad som omfattas är skador till följd av oförutsedda naturhändelser som brand, sprucket glas eller stöld av motorcykeln. Du får ersättning för faktisk skada och eventuella följdskador.
  • För ett mycket mer omfattande skydd är helförsäkring rätt alternativ. En sådan täcker allt i halvförsäkringen men med vissa tillägg. Med en sådan försäkring får du ersättning för skador som drabbar motorcykeln även om du själv har varit inblandad i att orsaka dem. Händelser som i en halvförsäkring skulle vara ditt eget ansvar täcks istället av helförsäkringen.

Vad ingår i helförsäkringen?

Olika försäkringsbolag erbjuder har olika villkor. Det innebär att man måste granska flera bolag innan man tar ställning till vilket som bäst fyller ens egna behov. Som vägledning kan man ha några allmänna punkter i åtanke eftersom olika helförsäkringar i stor utsträckning påminner om varandra. Här är de vanligaste händelserna som inkluderas i de flesta helförsäkringar.

  • Skadas din motorcykel på grund av att du kör i diket, tappar den eller slår i den i garagetaket ersätter helförsäkringen dessa skador. Detta är den viktigaste punkten som skiljer helförsäkringar från halvförsäkringar. Skador som annars skulle behöva betalas ur egen ficka ersätts av försäkringen. Du får även ersättning för regelrätt skadegörelse som drabbar din motorcykel.
  • Efter en olycka eller skada är det inte ovanligt att det tvistas om vem som bär ansvaret. Drabbas du av en sådan konflikt har du med en försäkring rätt till rättsskydd. Det innebär att försäkringsbolaget betalar ett juridiskt ombud för att representera dig i allmän domstol. Resulterar tvisten i att du blir skyldig att betala skadestånd står försäkringsbolaget även för denna kostnad
  • Det finns risk att det uppstår skador på grund av oförutsedda händelser såsom brand till följd av explosion, blixtnedslag eller elektronisk kortslutning. I dessa fall ersätts skadan av försäkringsbolaget. Uppstår däremot kortslutning till följd av felaktig utfört arbete på motorcykeln, eller på grund av felaktigt underhåll, utgår ingen ersättning.
  • Om motorcykeln slutar fungera och måste bärgas eller om du behöver transport hem eller till ett hotell ersätter helförsäkringen detta. Samma gäller om motorcykeln måste till verkstad. Det spelar ingen roll om orsaken är trafikolycka eller motorskada.
  • Om hela motorcykeln blir stulen ersätts detta av försäkringen. Är det en ny motorcykel får du vanligtvis en identisk av försäkringsbolaget. Gäller det äldre motorcykel får du ersättning som motsvarar kostnaden för att skaffa en likvärdig. Som vägledning för beloppet används oftast marknadsvärdet. Ibland får man även ett litet tillskott på beloppet.
  • Stjäl någon din motorcykels tillbehör har du oftast rätt till ersättning. Oavsett om tillbehören är fast monterade eller förvarade i särskilda förvaringsutrymmen. Viss egendom och vissa förvaringssätt är däremot undantagna. Därför är det viktigt att kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för hur egendom ska förvaras.

Vill du ha ett heltäckande skydd är helförsäkring det du bör överväga. Då står du aldrig utan hjälp vid oförutsedda händelser. Inte heller behöver du oroa dig för att dina övriga försäkringar, så som hem- och trafikförsäkring, inte täcker de omständigheter du finner dig själv i.