If motorcykelförsäkring

If motorcykelförsäkringIf Skadeförsäkring AB, eller If, är ett finskt försäkringsbolag. Det är relativt nystartat och har ett stort utbud av såväl person- som sakförsäkringar. Bland deras försäkringar finnar man lösningar för personer, bilar, mopeder, hem, fritidshus, husbilar och så klart motorcyklar. Deras premier prissätts individuellt beroende på flera omständigheter. I bedömningen tar de i åtanke din ålder, motorcykelns ålder och hur den förvaras utanför sommarsäsongen. Försäkrar man sin motorcykel hos If måste man ta ställning till om man vill ha halv- eller helförsäkring.

De prissätter sin premie individuellt utifrån försäkringstagarens riskprofil och egendomen som ska försäkras. Inom motorcykelförsäkringar betyder det, exempelvis, att äldre förare får lägre premie då de bedöms vara mindre risktagande. Tecknar man motorcykelförsäkring hos If måste man ta ställning till om man vill ha halvförsäkring eller helförsäkring. Nedan nämner vi de breda dragen i hel- och halvförsäkringar hos If.

Teckna If motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

Denna typ av försäkring ger ett brett skydd mot många olika händelser som kan drabba motorcykeln, tillbehör till motorcykeln och de som transporteras på motorcykeln. Dessa är de vanligaste händelserna som en halvförsäkring från If omfattar.

  • Om motorcykeln blir stulen ersätts kostnaderna. Detta gäller även om den försvinner på grund av tillgrepp eller skadas vid stöldförsök. If ersätter dig med ett belopp motsvarande skadan. Om avmonterade delar blir stulna ersätts också dessa. För att avmonterade delar ska ersättas måste de förvaras i ett låst utrymme som bara ägaren av motorcykeln har tillgång till.
  • Har du en motorcykel som är yngre än 5 år och inte körts längre än 10 000 mil? Då ersätts du för fel som kan uppstå på motor- eller maskindelar. Utan försäkring kan dessa skador bli väldigt kostsamma. Med försäkring ersätts fel som uppstår på bromssystemet, motorn och växellådan. Motorskadeförsäkringen kräver däremot att det är en skada som uppstår plötsligt och oförutsett och som påverkar motorcykelns maskinella dealar. För att If ska ersätta dessa skador måste motorcykeln även ha servats fackmannamässigt och regelbundet.
  • Uppstår brand ersätts detta. Oavsett om branden har inträffat på grund av yttre händelse eller på grund av kortslutning i elfel så täcker försäkringen händelsen. Exempel på sådana situationer är eld i omgivningen, blixtnedslag eller kortslutning i motorcykelns elsystem. If ersätter också följdskador av dessa händelser. Inträffar brand i samband med trafikolycka krävs helförsäkring för att detta ska ersättas.
  • Uppstår driftstopp på grund av olycka eller fel på motorcykeln ersätts du för bärgningskostnaderna. Samma gäller om du själv måste transporteras på grund av att motorcykeln inte går att använda. Blir du sjuk under färden har du även rätt till transport hem eller till sjukhus.
  • Efter en trafikolycka eller vid bråk om utförd reparation finns alltid risken att hamna i en rättsprocess. Har du försäkring hos If får du då ersättning för eventuella kostnader för juridiskt ombud. Blir du efter en rättsprocess skyldig att betala skadestånd står If för detta.

Helförsäkring

Behövs ytterligare skydd kan man teckna en helförsäkring. Den ger samma säkerhet som halvförsäkringen men ger även en vagnskadeförsäkring där ersättning utgår för skador på den egna motorcykeln.

  • Uppstår trafikolycka, yttre olyckshändelse eller inträffar trafikolycka som resulterar i vagnskada står If för dessa kostnader. En sådan skada är en skada på själva motorcykeln. Det innebär att ersättning utgår i många fall som inte omfattas av halvförsäkringen. Du står därmed inte utan hjälp om du drabbas av en dikeskörning eller om något i omgivningen skadar din motorcykel. Det finns vissa händelser som är undantagna. Som exempel på undantagna händelser kan nämnas skada på grund av fukt, köld, rost eller frätande ämnen.

Kompletterande försäkring

Om du har din motorcykel stående en stor del av året lönar det sig att skaffa deras tilläggsförsäkring för avställning. Då får du under perioden motorcykeln inte används lägre premie. Trafikdelen av försäkringen gäller då inte och du får enligt lag inte använda den på vägarna. Har du motorcykeln stående under vissa perioder lönar det sig att skaffa detta tillägg.

Teckna If motorcykelförsäkring