Så förbereder du motorcykeln för en ny säsong

Om din motorcykel inte presterar som den ska kanske du inte behöver ta den till en mekaniker. Om du har en grundläggande förståelse för hur en motorcykel är sammansatt kan många problem vara relativt enkla att hantera. Oavsett om du behöver justera bromsarna eller ta reda på varför motorcykeln inte startar, dessa tips adresserar vanliga motorcykelproblem och kan hjälpa dig få din motorcykel tillbaka till hälsan själv.

Återupplivning av en motorcykel som inte var anpassad för vintern

När våren kommer och du inte kan vänta med att åka ut på vägen, finns det ingen mer besvikelse än att vrida nyckeln i tändningen och höra … ingenting. Det är exakt vad som kan ha hänt när du inte anpassar din motorcykel för vintern innan du la den i förvaring. Ofta är problemet att bränslet har blivit dåligt och / eller att batteriet har dött.

Kontrollera bränslet och byt ut bränslefilter

Även om du lämnade tanken full, vilket är ett bra sätt att förhindra rost, lite av bränslet kanske har förångas. Detta kan lämna ett lackliknande ämne som täpper förgasaren. Vi rekommenderar att du inspekterar bränslet. Om bränslets konsistens inte verkar korrekt töm bensintanken och flytskålarna. Medan den är tom, kontrollera också tanken för rost. Byt ut bränslefilter eller rengör petcock-skärmarna innan du fyller på tanken med färsk bensin.

Ladda batteriet

Om du inte hade batteriet anslutet till en laddare eller ett batteriutbud under vintern, rekommenderar vi att du ansluter det till ett anbud för att få det laddat. Se till att det inte finns potentiella läckor och titta på terminalerna för tecken på korrosion.

Kontrollera bromsarna

Det är viktigt att dina bromsar är i gott skick och är korrekt placerade så att du inte äventyrar din kontroll över motorcykeln.

Placera bromsspakarna

Vi rekommenderar att du sitter på din motorcykel och sträcker ut dina armar så att de bildar en rak linje mot styret – liknande hur du skulle vara placerad när du bromsar. Du bör lätt kunna täcka spakarna med två fingrar utan att vinkla dina handleder. Lossa vid behov kläm bulten och flytta kontrollerna till en bättre vinkel.

Utvärdera bromsbeläggens tjocklek

Det är också en bra idé att kontrollera dina bromsbelägg. För att göra detta staplar du affischtavla och papper för att passa bromsbeläggets tjocklek. Du kan sedan mäta papperet för att se hur tjock det återstående belägget är. Om det är under minsta tillåtna bromsbeläggstjocklek i din motorcykels ägarhandbok är det dags att byta bromsbelägg.

Rengöring av kedjan

Även om en kedja är kromad och blank, måste den rengöras och smörjas. Om den inte är kromad och estetik inte är övervägande, bör säkerheten vara det – smutsiga delar fungerar sannolikt inte så smidigt som när de är rena.

Om din motorcykel har en kedja (istället för en bältesdrift), rekommenderar vi att du köper en kedjeborste (vanligtvis så finns det i fordonsdel butiker), doppar den i avfettningsmedel och skjuter den längs kedjan. Vrid kedjan tills den är fri från skräp och lera. Skölj sedan kedjan med färskt avfettningsmedel och torka den torr med en trasa eller svamp. Därefter applicerar du ett spraysmörjmedel på kedjehjulssidan, för det är där kedjan ingriper med kuggarna. Därefter tar du motorcykeln för en åktur för att sprida smörjmedlet ytterligare i kedjans länkar.

Felsökning av en motorcykel som inte startar

Få saker som är mer frustrerande än en motorcykel som bara inte startar. Innan du letar efter ett mekaniskt problem rekommenderar vi följande:

• Använd rätt startprocedur (det varierar för olika motorcyklar)

• Kontrollera batteriet

• Leta efter enkla korrigeringar, som en uppbrunnen säkring. Byt om eventuellt uppbrunnen säkring om det behövs med en av samma strömstyrka.

Om du fortfarande inte kan få motorcykeln att starta rekommenderar vi att du kontrollerar kompression, tändstift och bränsle / luft-blandning. Om du hittar några problem med detta kan du ha ett större problem som kräver en mekaniker.

Om din motorcykel inte går rätt eller inte går alls, kan det vara något du kan avhjälpa själv. Tänk på dessa tips för att fixa vanliga motorcykelproblem och få din motorcykel tillbaka till hälsan själv.

Posted in Motorcykelvård.