Svedea motorcykelförsäkring

Svedea motorcykelförsäkringSvedea är ett försäkringsbolag som främst fokuserar på särskilda sakförsäkringar så som för bilar, snöskotrar, vattenskotrar, segelbåtar, ATV och motorcyklar. Deras idé är att fokusera på ett mer begränsat utbud för att ge privatpersoner en bättre försäkringsupplevelse. Då de grundades 2010 är de väldigt nya på försäkringsmarknaden. De tillhandahåller försäkringar genom International Insurance Company of Hannover SE, eller Inter Hannover, som är en av världens största återförsäljare av försäkringar.

Teckna Svedea motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkring hos Svedea ger ett omfattande skydd mot de flesta oförutsedda händelser som riskerar att drabba din motorcykel eller dig själv. Här är de främsta händelser som omfattas.

  • Går kåpglas, vindruta eller vindavvisare sönder ersätter Svedea dig för nytt glas och montering. Unikt är att de även ersätter glaset till stråkkastaren om det har fått en mer omfattande skada. Vanligtvis sker dessa skador till följd av stenskott.
  • Har du en serietillverkad motorcykel som högst är sex år gammal och inte gått längre än 6 000 mil så får du ersättning om det uppstår motor- och elektronikskada. Detta kräver att skadan direkt påverkar motorcykelns funktion. Exempel på sådant är skador på motor eller växellåda. För skador som påverkar, exempelvis, bromsfunktionen eller avgasreningen utgår ingen ersättning.
  • Blir motorcykeln i sig, dess utrustning eller tillbehör stulna får du ersättning för detta Samma gäller för skador i samband med stöldförsök. För att detta ska gälla krävs att du gör en polisanmälan och att din egendom inte har återfunnits inom 30 dagar. Som krav finns även att motorcykeln förvaras låst med godkända lås.
  • Visar det sig att motorcykeln går sönder under färd och omöjliggör fortsatt resa har du rätt till bärgning. Detta gäller även förare och medresenärer. Bensinbrist omfattas inte. Är du mer än 200 km från din hemort har du även rätt till ersättning för hyrbil.
  • Hamnar du i en tvist på grund av trafikolycka, dålig reparation på en servicestation eller liknande har du rätt till ersättning för advokat och rättegångskostnader. Detta gäller även vid tvister till följd av köp eller försäljning av motorcykeln. Gäller tvisten småbelopp utgår däremot ingen ersättning.
  • Inträffar en brand till följd av åsknedslag, explosion eller annan yttre händelse ersätter Svedea dig för skadan som drabbat din motorcykel. Försäkringen omfattar även brand till följd av att motorcykelns elsystem kortsluts.


Helförsäkring

Svedeas helförsäkring tillför rätten till ersättning vid vagnskada. Sådan skada åsyftar det som drabbar din motorcykel på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre händelse. Helförsäkringen ger dig samma rätt som halvförsäkringen men tillför följande.

  • Vid trafikolycka, annan yttre händelse eller skadegörelse ersätter Svedea dig. Detta omfattar, bland annat, dikeskörning och om din motorcykel skadas av att den faller eller att något faller på dem. Vissa omständigheter är däremot undantagna. Skadas din motorcykel av bristande underhåll, väta, frätning, rost, fukt eller köld får du ingen ersättning. Inte heller ersätts du om du vårdslöst orsakat skadan.

Tilläggsförsäkringar

Genom Svedea kan du köpa tilläggsförsäkringen XL till din motorcykelförsäkring som ger dig obegränsad bärgnings- och räddningsassistans utan självrisk. Utöver det innebär tillägget även utökad olycks- och krisfallsförsäkring samt höjd maxersättning vid förlust av tillbehör och utrustning.

Vad händer om man inte är överens med Svedea?

Uppstår konflikt mellan dig och Svedea kan du begära att ett beslut överprövas av Svedeas Skadeprövningsnämnd. Den gör en ny bedömning av ditt försäkringsärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en oberoende prövning. Gäller det personskador kan du ta kontakt med Trafikskadenämnden (TSN). Alla händelser kan även prövas av allmän domstol.