Trygg Hansa motorcykelförsäkring

Trygg Hansa MotorcykelförsäkringTrygg Hansa är ett välkänt försäkringsbolag som grundades 1971. De erbjuder de flesta försäkringar så som person-, hem-, bil-, husbils- och motorcykelförsäkring. Deras motorcykelförsäkring kan tecknas för hela året eller endast för motorcykelsäsongen. Tecknar du försäkring för enbart motorcykelsäsongen får du betala lägre premie. Premiens omfattning beror på din ålder, var du bor och vikten på din motorcykel. Trygg Hansas motorcykelförsäkring är endast tillgänglig för privatpersoner och den som är faktisk ägare av motorcykeln som försäkras.

Teckna Trygg Hansa motorcykelförsäkring

Halvförsäkring

Halvförsäkringar ger ett brett skydd mot ett flertal händelser som kan drabba dig och din motorcykel. Dessa är några av de vanligaste händelser som en halvförsäkring från Trygg Hansa täcker.

  • Har du en tung motorcykel som inte är äldre att fem år och inte gått längre än 5000 mil så får du ersättning för motor- och elektronikskada som uppstår. Detta gäller skador på växellåda och motor. Uppstår skada på avgasrör eller bromssystem ersätts detta däremot inte.
  • Går vindavvisare, vindruta eller kåpglas sönder ersätter Trygg Hansa montering och nytt glas. Typiskt sett så gäller detta skador som uppstår till följd av stenskott. Har rutorna gått sönder i en trafikolycka krävs helförsäkring för att de ska ersättas.
  • Blir motorcykeln eller tillhörande utrustning stulen utgår ersättning för detta. Det gäller även monterad utrustning. Är utrustningen inte fabriksmonterad är ersättningen begränsad. För att försäkringen ska gälla finns krav på ett motorcykeln är låst med dubbla lås som är godkända enligt SSF Stöldskyddsföreningen
  • Går motorcykeln inte att köra vidare får du bärgning till närmaste verkstad. Du själv och passagerare har även rätt till transport till hemmet eller resans mål beroende på vad som ligger närmast. Uppstår problemet på grund av bensinbrist gäller inte försäkringen.
  • Uppstår en tvist som kan prövas av allmän domstol har du rätt till ersättning för den rättshjälp du behöver. Exempelvis gäller detta tvister som uppstår på grund av trafikolycka eller reparation på en serviceverkstad. Gäller tvisten obetydande belopp utgår ingen ersättning.
  • Uppstår brand på grund av explosion, nedslag eller annan yttre händelse ersätter Trygg Hansa den skada som orsakas på din motorcykel. Detta gäller inte brand som uppstår på grund av kortslutning i motorcykelns elsystem.

Helförsäkring

Trygg Hansas helförsäkring tillför rätt till ersättning om din motorcykel drabbas av vagnskada. Då täcks även skador som uppstår på din motorcykel till följd av dikeskörning eller annan yttre händelse som inte omfattas av halvförsäkringen. Helförsäkringen ger dig samma rätt som halvförsäkringen men tillför följande.

  • Skadas din motorcykel på grund av en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre händelse så ersätter Trygg Hansa dig. Som exempel kan nämnas dikeskörning eller om ett träd faller på din motorcykel. Vissa situationer är däremot undantagna. Skadas din motorcykel av rost, frätning, väta, fukt eller köld får du ingen ersättning. Glömmer du att ta bort skivlåset på din motorcykel får du inte heller någon ersättning för den skada som uppstår om du kör iväg.

Tilläggsförsäkringar

Trygg Hansa erbjuder en tilläggsförsäkring som innebär utökad hjälp vid personskada. Har du tecknat den och skadar dig så får du och passagerare vårdhjälp av Trygg Hansa. Detta kan innebära privat vård vid kö i offentlig vård eller ersättning för bestående men.

Vad händer om man inte är överens med Trygg Hansa?

Hamnar du i konflikt med Trygg Hansa angående ett försäkringsärende kan du först och främst vända dig till Försäkringsnämnden för Trygg-Hansa. Den är fristående gör en opartisk bedömning. Utöver det kan Allmänna reklamationsnämnden (ARN) göra en oberoende prövning av ärendet. För personskador går det att vända sig till Trafikskadenämnden (TSN) för att låta dem pröva frågan. Samtliga frågor kan även prövas i allmän domstol med risk för att själv få stå hela kostnaden för rättegången.

Teckna Trygg Hansa motorcykelförsäkring